H2O BOJA ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE

Opis proizvoda

Sredstvo za impregniranje drvenih površina.