IMPREGNATOR H2O

Opis proizvoda

Bezbojna tekuća impregnacija, namijenjena kao primarna preventivna zaštita drveta.
Sadrži najnaprednije biocide i drvo koje je izloženo vremenskim uvjetima i vlazi štiti od
bioloških napasnika, plavih mrlja, gljivica i insekata.