Opis proizvoda

Za lakiranje parketa i drugih vrsta drvenih podova u prostorijama, te za lakiranje raznih drvenih predmeta. Odnos A:B = 1:1