Opis proizvoda

Za odmašćivanje metalnih površina, za odstranjivanje voska i smole sa drveta, za razrjeđivanje nitro boja i čišćenje pribora.